Slider

Instalacja sztucznej trawy

Montaż sztucznej trawy nie jest procesem bardzo skomplikowanym niemniej jednak zaleca się aby montażu dokonywała ekipa specjalizująca się w tego typu usługach, mająca odpowiednie szkolenia i doświadczenie.

Im krótsza trawa tym montaż jest trudniejszy, wymaga większego doświadczenia i dokładności.

Pierwszą czynnością przy instalacji sztucznej trawy są wykopy. Należy zdjąć górną warstwę ziemi  i przygotować zaplanowaną warstwę podbudowy.

Trawę układa się bezpośrednio na prawidłowo przygotowanej podbudowie.

Przed przystąpieniem do montażu sztucznej trawy należy sprawdzić prawidłowość przygotowanej podbudowy gdyż od prawidłowości jej wykonania zależy wygląd sztucznej murawy.

Wybraną trawę rozwijamy z rolki na przygotowanej podbudowie tak, aby pokryć całą powierzchnię, wszystkie odcinki traw układamy włosiem w jednym kierunku.

Docinamy trawę do pożądanych kształtów i obrzeży greena.

W miejscach łączenia traw rozkładamy taśmę a następnie na niej rozprowadzamy klej

Klej na taśmie rozprowadza się za pomocą specjalistycznego sprzętu. BARDZO WAŻNE JEST RÓWNOMIERNE NAŁOŻENIE KLEJU. Nie wolno nakładać kleju miejscowo (na tzw. placki) gdyż może to spowodować naciągnięcie trawy i powstanie fałd.

Trawy zasypowe należy zasypać piaskiem kwarcowym w ilości podanej w karcie technicznej.

Piasek  rozprowadzamy równomiernie po całej powierzchni.

Czeszemy trawę – małe powierzchnie szczotkami ręcznymi a większe specjalnymi maszynami wyposażonymi w końcówki z tworzyw sztucznych. Operacja ta ma zapewnić dokładne rozprowadzenie piasku oraz postawienie włókien sztucznej trawy.

Tak przygotowany green jest już gotowy.