Slider

Podbudowa pod greena

W pierwszej kolejności przygotowujemy podbudowę. Sugerujemy podbudowę z kruszywa łamanego, którą można przygotować w następujący sposób:

  1. Usunąć wierzchnią warstwę gruntu na głębokość ok. 30 cm,
  2. Zagęścić grunt rodzimy,
  3. Warstwa odsączająca – piasek – grubość 10 cm,
  4. Kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 0-31,5 mm – grubość   15 cm (dolna warstwa stabilizująca), następnie  zagęścić,
  5. Warstwa wyrównawcza – kliniec kamienny frakcji 0-3mm – grubość ok. 5cm (górna warstwa wyrównująca), warstwę zagęścić.

Na tym etapie należy również przygotować  dołki w podbudowie;

Na przygotowanej podbudowie montujemy wybraną sztuczną trawę.